SERVEIS‎ > ‎

Menjador

Generalitat de Catalunya

Departament d’Educació

Institut de Mollet del Vallés

 

 

Benvolguts pares,

Ens posem en contacte amb vostès per tal d’ampliar la informació sobre el servei de menjador i  d’informar a les famílies  que enguany, el nostre institut posarà a la seva disposició un servei de menjador.

INFORMACIÓ SERVEI DE MENJADOR

Horari

De 14’40 h.  a 15’30 h.

Lloc

CEIP Sant Jordi

Empresa

CECOC

Preu

4’60€ per dia. Amb un mínim de 2 dies per setmana.

5’-€ usuari puntual.

Les famílies poden adquirir un Pack de tiquets de servei a la secretaria del CEIP Sant Jordi i notificar al CEIP com a molt tard el mateix dia abans de les 9’15 del matí mitjançant una bústia que a tal efecte està a la porxada del mateix centre. Una opció és que l’alumne lliuri a la bústia el seu tiquet per al dia següent al sortir del institut al migdia.

Pagament

Domiciliació bancària.

Cal omplir el document de domiciliació de rebuts bancaris i lliurar-lo al CEIP Sant Jordi, i, és imprescindible disposar d’una planificació mensual dels dies que farà servir el servei.

La liquidació del rebut mensual es realitzarà el dia 10 de cada mes.

En metàl·lic únicament per a la compra de pack de tiquets de servei

En cas de malaltia

En cas d’absència per malaltia cal avisar abans de les 10’00 h. del matí a tots dos centres:

 Al CEIP Sant Jordi i se li descomptarà el preu del menjar al mes següent.

A l’ institut per tal de que el professorat d’acompanyament tingui coneixement i garantir la seguretat de tots els alumnes.

 

COMPROMÍS DE L‘INSTITUT MOLLET RESPECTE AL SERVEI

El centre posarà a disposició de les famílies usuàries del servei de menjador,  el professorat necessari per tal de realitzar els desplaçaments al CEIP Sant Jordi de 14’40 a les 15’30 h., hora en què els alumnes seran retornats al nostre Institut.

SERVEI DEL CEIP SANT JORDI

El centre ampliarà el seu horari de menjador per atendre els nostres alumnes, oferint el seu servei de menjador atès pel seu personal i monitors de menjador.

Per a qualsevol informació el centre posa a la seva disposició dues persones de contacte:

Sra. Celia Blasi.

Sr. José Baños. Director del CEIP Sant Jordi

 

El centre posarà a disposició de les famílies la previsió del menú del servei de menjador.

 

 

COMPROMÍS DE LES FAMÍLIES

Les famílies es comprometen a respectar l’organització del servei que és responsabilitat de tots dos centres, CEIP Sant Jordi i Institut Mollet. El que significa que:

  • L’ús del servei serà sol·licitat l   ’Institut Mollet mitjançant una instància que serà recollida a la secretaria del nostre centre.
  • El servei no serà efectiu fins l’aprovació de la sol·licitud, i en el seu cas, la domiciliació bancària per als alumnes fixes.
  • L’avís d’utilització del servei o de inassistència al mateix per part dels pares o tutor legal, de forma puntual abans de les 9 del matí, a tots dos centres.
  • Lliurament puntual dels tiquets de menjador en el CEIP Sant Jordi i notificació a l ’Institut Mollet, procediment indispensable per tal de garantir l’acompanyament del professorat i el servei
  • El respecte a les normes de convivència  i d’organització (NOF), així com  al personal responsable de garantir el correcte funcionament del centre.

 

Per tal de sol·licitar el servei  s’haurà de presentar la instància corresponent a la Secretaria del nostre Institut.

El servei es portarà a terme amb un mínim de 10 usuaris fixes.

Mollet del Vallès a 3 de setembre de 2012

Mª Josep Amigo de Bonet

Directora de l ’Institut Mollet

 

Comments