Impressió

Per imprimir els documents que es necessiten per dur a terme la nostra tasca, enviarem un correu a consergeria@iesmollet.net; indicant el nostre nom, el nombre de còpies i tots aquells detalls que es creguin necessaris: doble cara, grapat etc.


Comments