Matrícula Cicles Grau Superior


ALUMNES DE NOU INGRÉS

 

INSTRUCCIONS PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA

1.- Abans d’abonar la quota material del centre cal que us assegureu que esteu admesos a l’institut.

No es retornarà cap ingrés a qui no estigui admès.

2. – Requisit imprescindible la presentació del resguard del títol de batxillerat (si s’escau, en original i fotocòpia)

3. – El alumes de nou ingrés que facin la continuïtat  en aquest institut,  hauran de portar certificació acadèmica en original.


- Documents necessaris (descarrega tots)


Comments