ESTUDIS‎ > ‎

OFERTA EDUCATIVA 2013-2014

OFERTA EDUCATIVA 2013-2014

QUADRE D’ENSENYAMENTS

E.S.O.

 

 

1r

3 línies

2n

4 línies

 

 

3r

3 línies

4t

3 línies

Batxillerat

 

Artístic

1r

1 línea

 

Humanístic; social; ciències i científic tecnològic

1r

1 línea

 

Artístic

2n

1 línea

 

Humanístic; social; ciències i científic tecnològic

2n

1 línea

Cicles formatius

Família de manteniment de vehicles autopropulsats

 

CFGM Electromecànica de vehicles

2 cursos

TM10

1r

2 grups

TM10

2n

1 grup

 

CFGM Carrosseria

2 cursos

TM20

1r

1 grup

2n

1 grup

 

CFGS Automoció

2 cursos

TMA0

1r

1 grups

2n

1 grups

Família d’edificació i obra civil

 

CFGS Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció

2 cursos

E0B0

1r

1 grup

751

2n

1 grup

Família de fabricació mecànica

 

CFGM Mecanització

2 cursos

FM20

1r

1 grup

2n

1 grup

 

CFGS Desenvolupament de projectes mecànics + Producció per mecanització

3  cursos

FMC0 + FMB0

1r

1 grup

FMB0

2n

1 grup

FMC0

2n

1 grup

Família de manteniment i servei a la producció

CFGS Mecatrònica industrial

 

2 cursos

IMC0

1r

1 Grup

 

CFGM Instal·lació i manteniment electromecànic

2 cursos

1901

1r

1 grup

2n

1 grup

 

CFGS Prevenció de riscos professionals

2 cursos

1954

2n 

1 grup

 

CFGS Manteniment d’equips industrials

2 cursos

1953

1r

1 grup

2n

1 grup

Família de química

 

CFGM Laboratori

1 curs

1504

1r

1 grup

 

CFGS Química industrial

2 cursos

QUA0

1r

1 grup

2n

1 grup
Família d’electricitat i electrònica

 

CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques

2 cursos

EE10

1r

1 grup

2n

1 grup

 

CFGS Sistemes de regulació i control automàtics

2 cursos

851

1r

1 grup

2n

1 grup

 

CFGS Instal·lacions electrotècniques

2 cursos

EEA0

1r

1 grup

853

2n

1 grup

 

CFGS Sistemes de telecomunicació i informàtics

2 cursos

854

1r

1 grup

2n

1 grup

P.Q.P.I.

 

Programa de qualificació professional inicial

1 curs

Manteniment

 

1 grup

 

1 curs

Paleta

 

1 grup

Curs d’accés a cicles formatius

 

Curs d’accés a cicles formatius

1 curs

 

 

1 grup


Comments