ESTUDIS‎ > ‎

CURS D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

CURS D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

L’objectiu de la prova d’accés als cicles formatius de GRAU SUPERIOR és que l’aspirant acrediti la seva maduresa amb relació als objectius del batxillerat i les seves capacitats referents al camp professional del què es tracti.

La Prova d’Accés a Grau Superior és una prova de caràcter general que permet a les persones aspirants que la superin matricular-se a qualsevol cicle formatiu de grau superior de formació professional específica, quan no tinguin la titulació exigida.

Per inscriure’s:

- caldrà tenir complerts 19 anys, o que els compleixin durant l’any en curs.

- Tenir complerts 18 anys, o que els compleixin durant l’any en curs; i a més tenir un títol de tècnic de grau mitjà (CFGM) d’acord amb la relació d’afinitats establertes dins les famílies professionals.

 

Inici del curs: durant el 1er trimestre de curs i finalització a finals de maig, just abans de les proves oficials.

Comments