ESTUDIS‎ > ‎CICLES FORMATIUS‎ > ‎

Sistemes electrotècnics i automatitzats (CFPS EEA0)

Departament d’Electricitat- Electrònica

TÈCNIC SUPERIOR EN INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

Cicle Formatiu de Grau Superior
2000 hores. (2 cursos acadèmics)

 

                                                    

De què treballaràs?

Projectista i instal·lador de línies elèctriques de distribució d’energia elèctrica i centres de transformació, instal·lacions d’electrificació en baixa tensió i instal·lacions singulars (antenes, telefonia, interfonia, megafonia, seguretat i energia solar fotovoltaica) per a habitatges i edificis.

Tècnic en supervisió, verificació i manteniment d’equips i instal·lacions electrotècniques.

On treballaràs?

En empreses que tenen per activitat el disseny i desenvolupament de projectes d’equips i instal·lacions electrotècniques i el muntatge, posada al punt i manteniment d’instal·lacions electrotècniques.

Què estudiaràs?

Curs: 1r

Crèdit
Nom Crèdit
h/setmana

1

Instal·lacions d’electrificació per a edificis i habitatges

4

11

Qualitat

2

12

Seguretat en les instal·lacions electrotècniques

2

3

Tècniques i processos en les instal. singulars en els edificis

7

4

Tècniques i processos en les instal. automatitzades en els edificis

5

7

Sistemes microinformàtics monousuari

4

8

Xarxes locals

2


Curs: 2n

Crèdit
Nom Crèdit
h/setmana

2

Instal·lacions de distribució d’energia elèctrica a MT, BT i centres de transformació

4

5

Gestió del desenvolupament d’instal·lacions electrotècniques

4

16

Instal.lacions electrotècniques en espais de característiques especials

2

9

Desenvolupament d’instal·lacions elèctriques de distribució

3

10

Desenvolupament d’instal·lacions electrotècniques en els edificis

4

6

Administració, gestió i comercialització en la petita empresa

2

13

Relacions en l'àmbit de treball

2

14

Formació i orientació laboral

2


Com accediràs als cicles formatius de grau superior?

Directament (amb titulació):

 • Batxillerat (LOGSE) o equivalent. Són equivalents, a efectes d'accés:
  • La superació del Batxillerat experimental.
  • La superació del COU.
 • Haver superat un mòdul professional 3 experimental.
 • Títol d'FP-2 o equivalent.
 • També podrà accedir-hi l'alumnat que tingui el títol de Tècnic Superior per haver superat un altre cicle formatiu de grau superior.

Mitjançant una prova (sense titulació):

 • Mitjançant una prova, que es convoca anualment, podran accedir-hi les persones que, malgrat no complir les condicions de l'apartat anterior, tinguin més de 20 anys o bé els compleixin durant l'any natural en què vulguin iniciar el cicle formatiu, i, a més, acreditin un mínim d'experiència laboral en qualsevol activitat.
 • Els alumnes que superin un cicle formatiu de grau mitjà poden cursar els ensenyaments que els permeten accedir als cicles formatius de grau superior.
 • Els alumnes que superin un cicle formatiu de grau mitjà, si tenen 18 anys, poden presentar-se a les proves d'accés a cicles formatius de grau superior del mateix grup d'itineraris.
I en acabar aquest cicle?

Pots accedir als següents estudis universitaris, amb la possibilitat de convalidació de determinades matèries, en funció de la universitat on t’has matriculat.

 

 • Diplomatura de màquines navals
 • Diplomatura d'òptica i optometria
 • Arquitectura tècnica
 • Enginyeria tècnica agrícola (totes les espec.)
 • Enginyeria tècnica forestal (totes les espec.)
 • Enginyeria tècnica en informàtica (totes les espec.)
 • Enginyeria tècnica naval (totes les espec.)
 • Enginyeria tècnica de telecomunicació (totes les espec.)
 • Llicenciatura de física
 •  

   

 • Diplomatura de navegació marítima
 • Diplomatura de radioelectrònica Naval
 • Enginyeria tècnica aeronàutica (totes les espec.)
 • Enginyeria tècnica en disseny industrial
 • Enginyeria tècnica industrial (totes les espec.)
 • Enginyeria tècnica de mines (totes les espec.)
 • Enginyeria tècnica d'obres públiques (totes les espec.)
 • Enginyeria de telecomunicació
 • Llicenciatura de matemàtiques
 •  

  Comments