ESTUDIS‎ > ‎CICLES FORMATIUS‎ > ‎

Química Industrial (CFPS QUA0)


Com accediràs als cicles formatius de grau superior?

Directament (amb titulació):

 • Batxillerat (LOGSE) o equivalent. Són equivalents, a efectes d'accés:
  • La superació del Batxillerat experimental.
  • La superació del COU.
 • Haver superat un mòdul professional 3 experimental.
 • Títol d'FP-2 o equivalent.
 • També podrà accedir-hi l'alumnat que tingui el títol de Tècnic Superior per haver superat un altre cicle formatiu de grau superior.

Mitjançant una prova (sense titulació):

 • Mitjançant una prova, que es convoca anualment, podran accedir-hi les persones que, malgrat no complir les condicions de l'apartat anterior, tinguin més de 20 anys o bé els compleixin durant l'any natural en què vulguin iniciar el cicle formatiu, i, a més, acreditin un mínim d'experiència laboral en qualsevol activitat.
 • Els alumnes que superin un cicle formatiu de grau mitjà poden cursar els ensenyaments que els permeten accedir als cicles formatius de grau superior.
 • Els alumnes que superin un cicle formatiu de grau mitjà, si tenen 18 anys, poden presentar-se a les proves d'accés a cicles formatius de grau superior del mateix grup d'itineraris.
I en acabar aquest cicle?

Pots accedir als següents estudis universitaris, amb la possibilitat de convalidació de determinades matèries, en funció de la universitat on t’has matriculat.


Comments