ESTUDIS‎ > ‎CICLES FORMATIUS‎ > ‎

Projectes d'Edificació (CFPS EOB0)

Departament d’Edificació i Obra civil

TÈCNIC SUPERIOR EN DESENVOLUPAMENT I APLICACIÓ DE PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ

Cicle Formatiu de Grau Superior
2000 hores. (2 cursos acadèmics)

 De què treballaràs?

Projectista d’edificació, d’obres públiques i d’instal·lacions.

Projectista calculista.

Tècnic en organització d’obra.

Ajudant d’obra, planificació i organització de projectes de la construcció.

On treballaràs?

En edificacions d’habitatges i rehabilitacions, d’edificis industrials, comercials i de serveis, obra civil (aeroports, carreteres, obres marítmes, obres subterrànies, ferrocarrils) i en altres activitats: urbanisme, primeres extraccions, construccions metàl·liques, decoració i instal·lació de línies.

Què estudiaràs?

Curs: 1r

Crèdit
Nom Crèdit
h/setmana

1

Projectes de construcció

3

2

Elements d'obra i solucions constructives

4

3

Càlcul d'estructures

4

4

Instal·lacions urbanes i d'edificis

4

7

Plans d'obra

4

5

Representacions de construcció

11


Curs: 2n

Crèdit
Nom Crèdit
h/setmana

6

Amidaments i valoracions

4

10

Projecte d'obra civil

9

9

Projecte d'edificació

10

8

Administració, gestió i comercialització en la petita empresa

2

11

Formació i orientació laboral

2


Com accediràs als cicles formatius de grau superior?

Directament (amb titulació):

 • Batxillerat (LOGSE) o equivalent. Són equivalents, a efectes d'accés:
  • La superació del Batxillerat experimental.
  • La superació del COU.
 • Haver superat un mòdul professional 3 experimental.
 • Títol d'FP-2 o equivalent.
 • També podrà accedir-hi l'alumnat que tingui el títol de Tècnic Superior per haver superat un altre cicle formatiu de grau superior.

Mitjançant una prova (sense titulació):

 • Mitjançant una prova, que es convoca anualment, podran accedir-hi les persones que, malgrat no complir les condicions de l'apartat anterior, tinguin més de 20 anys o bé els compleixin durant l'any natural en què vulguin iniciar el cicle formatiu, i, a més, acreditin un mínim d'experiència laboral en qualsevol activitat.
 • Els alumnes que superin un cicle formatiu de grau mitjà poden cursar els ensenyaments que els permeten accedir als cicles formatius de grau superior.
 • Els alumnes que superin un cicle formatiu de grau mitjà, si tenen 18 anys, poden presentar-se a les proves d'accés a cicles formatius de grau superior del mateix grup d'itineraris.
I en acabar aquest cicle?

Pots accedir als següents estudis universitaris, amb la possibilitat de convalidació de determinades matèries, en funció de la universitat on t’has matriculat.

 

 • Diplomatura de màquines navals
 • Diplomatura de navegació marítima
 • Diplomatura de radioelectrònica naval
 • Arquitecte tècnic
 • Arquitectura
 • Enginyeria tècnica aeronàutica (totes les espec.)
 • Enginyeria tècnica agrícola (esp. Mecanització i Construccions Rurals)
 •  

   

 • Enginyeria tècnica de mines (totes les espec.)
 • Enginyeria tècnica naval (totes les especialitats)
 • Eng. tècnica d'obres públiques (totes les esp.)
 • Enginyeria tècnica en Topografía.
 • Enginyeria tècnica industrial (totes les espec.)
 •  

  Comments