ESTUDIS‎ > ‎CICLES FORMATIUS‎ > ‎

Disseny en fabricació mecànica (CFPS FMC0)

Departament de Fabricació mecànica

TÈCNIC SUPERIOR EN DISSENY EN FABRICACIÓ MECÀNICA

Cicle Formatiu de Grau Superior
2000 hores. (2 cursos acadèmics)

 

Novetat. A L'INS Mollet del Vallès hem modificat el currículum del primer curs que és comú per als dos títols (Programació de la Producció i Disseny).  

Això  permet que  puguis continuar amb el segon curs d'aquesta especialitat i obtenir el títol de Tècnic superior en Desenvolupament de projectes mecànics; o bé realitzar el segon curs de producció per mecanització i obtenir el títol de Tècnic superior en Producció per mecanització enlloc de l'anterior. A més, opcionalment, amb un tercer any, et pots treure l'altre segon i obtenir dos títols en tres anys. 


Possibilitat d'FP Dual amb l'empresa Nissan al cicle de 3x2 (2 títols en 3 anys): Programació de la producció en fabricació mecànica (CFPS FMB0) i Disseny en fabricació mecànica (CFPS FMC0)

 

                                                       


De què treballaràs?

Tècnic en desenvolupament de productes de fabricació mecànica.

Tècnic en CAD.

Delineant projectista.

Tècnic en desenvolupament de matrius, motlles i utillatge.

On treballaràs?

En departaments de projectes d’empreses relacionades amb la fabricació de maquinària i equips mecànics, fabricació de components, dispositius i aparells en sèries mitjanes i llargues, i en qualsevol tipus d’empresa que ha de projectar un producte

Què estudiaràs?

Curs: 1r

Crèdit
Nom Crèdit
h/setmana

3

Automatització de la fabricació

4

4

Gestió de la qualitat en el disseny

4

5

Tècniques de fabricació mecànica

6

6

Representació gràfica en fabricació mecànica

5

8

Materials emprats en la fabricació mecànica

2

9

Relacions en l’àmbit de treball

2

10

Formació i orientació laboral

2

 

Curs: 2n

Crèdit
Nom Crèdit
h/setmana

1

Desenvolupament de productes mecànics

6

2

Matrius, motlles i utillatges

5

6

Representació gràfica en fabricació mecànica

2

7

Projectes de fabricació mecànica

7


Com accediràs als cicles formatius de grau superior?

Directament (amb titulació):

  • Batxillerat (LOGSE) o equivalent. Són equivalents, a efectes d'accés:
    • La superació del Batxillerat experimental.
    • La superació del COU.
  • Haver superat un mòdul professional 3 experimental.
  • Títol d'FP-2 o equivalent.
  • També podrà accedir-hi l'alumnat que tingui el títol de Tècnic Superior per haver superat un altre cicle formatiu de grau superior.

Mitjançant una prova (sense titulació):

  • Mitjançant una prova, que es convoca anualment, podran accedir-hi les persones que, malgrat no complir les condicions de l'apartat anterior, tinguin més de 20 anys o bé els compleixin durant l'any natural en què vulguin iniciar el cicle formatiu, i, a més, acreditin un mínim d'experiència laboral en qualsevol activitat.
  • Els alumnes que superin un cicle formatiu de grau mitjà poden cursar els ensenyaments que els permeten accedir als cicles formatius de grau superior.
  • Els alumnes que superin un cicle formatiu de grau mitjà, si tenen 18 anys, poden presentar-se a les proves d'accés a cicles formatius de grau superior del mateix grup d'itineraris.
I en acabar aquest cicle?

Pots accedir als següents estudis universitaris, amb la possibilitat de convalidació de determinades matèries, en funció de la universitat on t’has matriculat.

 

  • Diplomat en Màquines Navals
  • Diplomat en Navegació Marítima
  • Diplomat en Òptica i Optometria
  • Diplomat en Radioelectrònica Naval
  • Arquitecte Tècnic
  • Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió
  • Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes
  • Enginyer Tècnic d'Obres Públiques (totes les espec.)
  •  

     

  • Enginyer Tècnic Aeronàutic (totes les espec.)
  • Enginyer Tècnic Agrícola (totes les espec.)
  • Enginyer Tècnic en Disseny Industrial
  • Enginyer Tècnic Forestal (totes les espec.)
  • Enginyer Tècnic Industrial (totes les espec.)
  • Enginyer Tècnic de Mines (totes les espec.)
  • Enginyer Tècnic Naval (totes les espec.)
  •  

    Comments