ESTUDIS‎ > ‎CICLES FORMATIUS‎ > ‎

Automoció

Departament de Manteniment de vehicles autopropulsats

TÈCNIC SUPERIOR EN AUTOMOCIÓ

Cicle Formatiu de Grau Superior
2000 hores. (2 cursos acadèmics)

 

                                                

De què treballaràs?

Tècnic receptor/reparador de vehicles.

Encarregat de taller o de seccions.

Perit taxador de vehicles

On treballaràs?

En tallers de manteniment i reparació de vehicles, companyies d’assegurances i empreses dedicades a la inspecció tècnica de vehicles i empreses de fabricació i muntatge de carrosseries i equips.

Què estudiaràs?

Curs: 1r


Mòduls:


Sistemes de transmissió de força i trens de rodatgeSistemes elèctrics, de seguretat i de confortMotors tèrmics i els seus sistemes auxiliarsGestió del manteniment i logística associadaSeguretat en el manteniment de vehiclesAdministració, gestió i comercialització en la petita empresaCurs: 2n


Mòduls


Elements amovibles i fixos no estructuralsPreparació i enbelliment de superfíciesEstructures de vehiclesRelacions en l'equip de treballFormació i orientació laboralCom accediràs als cicles formatius de grau superior?

Directament (amb titulació):

 • Batxillerat (LOGSE) o equivalent. Són equivalents, a efectes d'accés:
  • La superació del Batxillerat experimental.
  • La superació del COU.
 • Haver superat un mòdul professional 3 experimental.
 • Títol d'FP-2 o equivalent.
 • També podrà accedir-hi l'alumnat que tingui el títol de Tècnic Superior per haver superat un altre cicle formatiu de grau superior.

Mitjançant una prova (sense titulació):

 • Mitjançant una prova, que es convoca anualment, podran accedir-hi les persones que, malgrat no complir les condicions de l'apartat anterior, tinguin més de 20 anys o bé els compleixin durant l'any natural en què vulguin iniciar el cicle formatiu, i, a més, acreditin un mínim d'experiència laboral en qualsevol activitat.
 • Els alumnes que superin un cicle formatiu de grau mitjà poden cursar els ensenyaments que els permeten accedir als cicles formatius de grau superior.
 • Els alumnes que superin un cicle formatiu de grau mitjà, si tenen 18 anys, poden presentar-se a les proves d'accés a cicles formatius de grau superior del mateix grup d'itineraris.
I en acabar aquest cicle?

Pots accedir als següents estudis universitaris, amb la possibilitat de convalidació de determinades matèries, en funció de la universitat on t’has matriculat.

 

 • Diplomatura de màquines navals
 • Diplomatura de radioelectrònica naval
 • Enginyeria tècnica agrícola (totes les especialitats)
 • Enginyeria tècnica forestal (totes les especialitats)
 • Enginyeria tècnica en informàtica (totes les espec.)
 • Enginyeria tècnica naval (totes les especialitats)
 • Enginyeria tècnica de telecomunic. (totes les espec.)
 •  

   

 • Diplomatura de navegació marítima
 • Enginyeria tècnica aeronàutica (totes les espec.)
 • Enginyeria tècnica en disseny industrial
 • Enginyeria tècnica industrial (totes les espec.)
 • Enginyeria tècnica de mines (totes les espec.)
 • Eng. tècnica d'obres públiques (totes les esp.)
 • Llicenciatura de física
 •  

  Comments