ESTUDIS‎ > ‎

CICLES FORMATIUS

La Formació Professional

La Formació Professional comprèn un conjunt d'ensenyaments que capaciten per a l'exercici qualificat de diverses professions i proporcionen a l'alumne/a la formació necessària per a adquirir la competència professional característica de cada títol, a més de comprendre l'organització i les característiques del sector corresponent.

La formació professional específica s'ordena en cicles formatius que donen la qualificació necessària per a executar les tasques pròpies de la professió.

La durada dels cicles formatius engloba les hores lectives destinades a la formació en un centre educatiu i les hores destinades a la formació pràctica en centres de treball. En total, oscil·la entre 1.300 i 2.000 hores, la qual cosa suposa un o dos cursos acadèmics.

El nostre centre ofereix una àmplia gama de cicles formatius, tant de grau mitjà com de grau superior, per a generar els futurs professionals.

Aquí us podeu descarregar un dossier amb informació sobre els cicles: "Dossier per a futurs alumnes"

Els continguts dels nous títols LOE es poden consultar fent clic aquí.

Informació sobre convalidacions FP