CLAUDE MONET: IMPRESSIÓ, SOL IXENT

CLAUDE MONET: IMPRESSIÓ, SOL IXENT

 

Pintura impressionista (1872). Oli sobre tela (0,48 x 0,63 m). Museu Marmottan, París.

 

L'artista que simbolitza d'una manera més completa el conjunt de trets propis de l'impressionisme és Monet. Representarà sempre els objectes, no en la seva corporeïtat, sinó com una dissolució de color que la incidència del sol, de la llum o de l'aire els provoca. Tota la seva producció pictòrica s'orientarà cap a una recerca coherent en aquesta direcció, que el portarà cap a la destrucció de la forma. L'abstracció i l'informalisme reprendran, en el segle XX, el fil de les seves especulacions. És ben palesa, doncs, l'enorme influència de Monet en la formació d'un dels corrents més significatius del nostre segle: l'abstracció.

 

Aquesta obra és considerada l'inici del moviment impressionista, de la mateixa manera que el títol va originar el nom del grup. Monet es va proposar fer un petit retrat del port de L'Havre a punta de dia. Tot i les reduïdes dimensions de la composició, ja hi trobem gairebé tots els trets impressionistes:

 

Plein air per captar la fugacitat, l'instant, objectiu dels impressionistes; és impossible pintar en un estudi. Monet va compondre aquesta marina en el port. La pintura a l'aire lliure, que es consolidarà amb els impressionistes, va contribuir al format petit dels quadres, que eren, així, més fàcils de transportar.

 

 

«Captació d'un moment fugaç»: l'alba. No interessa la captació d'una aparença immutable, que seria falsa. A mesura que vagin passant les hores, el port ja no presentarà la mateixa aparença. La realitat és canviant i ho és en funció de la llum.

 

«Desinterès per la forma» dels objectes i protagonisme de l'atmosfera que els envolta. El cel, el mar i el paisatge no són concebuts com a elements diferenciats, sinó com a integrats en un tot.

 

 

«Pinzellada solta i cops de color» per captar els efectes de la llum sobre una superfície en moviment. L'artista aplica pinzellades curtes d'un color que produeix un gran impacte: fosques en el reflex de la barca o vermelles en el reflex de la llum del sol.

 

Malgrat que el quadre pot ser considerat un manifest dels postulats impressionistes, Monet no fa servir encara, en aquesta obra, ni la llei dels contrastos simultanis ni la coloració de les ombres amb el color complementari, trets que seran, juntament amb els anteriors, els més importants i significatius de la tècnica impressionista, i que podem observar en les obres La regata d'Argenteuil (1872), Les roselles (1873), Estació de Saint-Lazare (1877), La rue de Saint Denis en la festa del 30 de juny (1878); o, també, en les sèries de la Catedral de Rouen (1894) i de les Nimfees (1914-1918).

Comments