CENTRE

Dades seu

       

        

Institut  de Mollet
C/ Burgos, 96
08100-Mollet del Vallès
Tel: 93 570 53 54
Fax: 93 570 71 34
a8021594@xtec.cat

On SomHorari Secretaria

De dilluns a divendres :
de 11h a 13:00h

Informació Acadèmica

El calendari lectiu es pot consultar, de moment, a la cartulina verda que lliura el tutor a cada alumne del seu grup, durant la presentació del curs.
Per sol·licitar beques i altres ajuts, expedició de títols acadèmics, convalidacions i qualsevol dubte o aclariment, cal adreçar-se a la Secretaria del Centre durant l'horari que s'indica més amunt.